De la Calea Războiului la Calea Vieții

Cu mulți ani în urmă, am avut ocazia să vizionez un documentar despre artele marțiale din Japonia. Se intitula Budo – Art of Killing (1978). Numele păre cel puțin ciudat la o primă vedere. Cum adică arta de a ucide?! Ei bine, după mai mulți ani de practică și studiu am început să îmi dau seama cam despre ce ar fi vorba.

Samuraii și alți războinici ai Japoniei medievale au reușit să rafineze Arta Strategiei (Hyoho) la un nivel așa de ridicat de înțelegere încît, dintr-o tehnică destinată să aducă moartea, au reușit să făcă o cale spirituală (Dō – 道), prin care adeptul putea să se desăvîrșească și să atingă iluminarea (satori). La o primă vedere acest lucru este greu de conceput, însă – dacă urmărim istoria acestui fenomen – o să începem ușor, ușor să înțelegem cum metodele da a-ți învinge adversarul au devenit căi prin care să poți să te desăvîrşeşti.

În zilele noastre în Japonia există mai mulți termeni care fac referire la artele marțiale. Cea mai mare distincție este făcută cu privire la școlile de arte marțiale fondate înainte de restaurația Meiji, denumite generic Ko Ryū (tradiții vechi), și cele fondate după restaurație, numite generic Gendai Budō (Budō modern).

În Ko Ryū intră toate școlile vechi de arte marțiale, indiferent dacă folosesc sau nu arme. La fel, în Gendai Budō intră toate școlile de arte marțiale moderne, indiferent de natura lor, cum ar fi Judo, Kendo, Aikido, Iaido, Karate etc.

Datorită importanței pe care a ocupat-o cultura sabiei (katana), și folosirea ei în confruntări armate în Japonia, cele mai importante școli tradiționale de arte marțiale erau școli de sabie – însă nu trebuie să credem că în respectivele școli se studia doar Tehnica Sabiei (Ken Jutsu). Majoritatea școlilor de bu jutsu își instruiau adepții în mai multe dișcipline marțiale. De exemplu, în Kukishin Ryu (九鬼神流), școală de arte marțiale tradiționale fondată în secolul al XIV-lea, se întîlnesc șase discipline principale după cum urmează: tai jutsu (tehnica corpului), bō jutsu (tehnica bastonului), naginata jutsu (armă asemănătoare cu halebarda), kenpo (metoda sabiei), hanbo (metoda bastonului scurt), sō jutsu (tehnica sabiei) și, dincolo de folosirea diverselor arme, se mai studia și heiho (strategie). Toate aceste discipline erau menite să producă luptători profesioniști, superiori razboinicului de rînd.

Atestarea istorică a tradițiilor marțiale japoneze, în adevăratul sens al cuvîntului, începe cu secolul XIV (1301-1400), iar dintre acestea putem enumera: Chujō-ryu, Hozan-ryū, Kukishin-ryū și Nen-ryū. Termenul de ryucare în mod normal se traduce prin „curgere”, este folosit în acest caz pentru a desemna o anumită tradiție care „curge” de la un maestru la altul, din generație în generație. Din acest moment școlile de arte marțiale se transmit prin certificate și înscrisuri care descriu în detaliu conținutul tehnico-tactic al școlii (mokuroku/densho) și cine are dreptul să predea respectivele tehnici.

În secolele XV și XVI, numărul școlilor de arte marțiale crește rapid, datorită războaielor și a perioadei de instabilitate prin care a trecut Japonia, fiind o necesitate.

Cel mai interesant lucru este că o parte dintre aceste tradiții de război, își aveau originea în lăcașuri de cult religios ale vremurilor respective, iar aceasta a avut o mare influență. Astfel, în cadrul practicilor ce aveau loc, începe ușor, ușor să apară tehnici de natură religioasă precum meditația, incantarea sūtrelor, folosirea gesturilor sacre (mudrā) etc. Motivul pentru care aceste practici au fost luate din sistemele religioase a fost unul foarte pragmatic, acela că – descoperă războinicii momentului respectiv – o minte antrenată prin rugăciune și meditație devenea ea însăși o armă ușor de stăpînit în timpul luptei, iar acest lucru le aducea un mare avantaj, prin eficiență, în fața adversarului. De asemenea, tehnicile și metodele de dezvoltare și coordonare a energiei interne s-au dovedit a fi extrem de utile în luptă, oferindu-i practicantului relaxarea necesară.

Însă aici au „căzut” în capcana tehnicilor ezoterice. Chiar dacă ei practicau doar pentru a obține anumite capacități psihice sau energetice, odată cu acestea au venit și alte „beneficii”, dar de natură spirituală.

De exemplu, Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū (天真正伝香取神道流) a fost fondată de Iizasa Ienao Chosai care se spune că a practicat meditația și antrenamentul marțial în altarul Shinto Katori (orașul Sawara, prefectura Chiba) timp de 1000 de zile consecutiv, pînă cînd zeitatea tutelară a altarului, Futsunushi-no-mikoto (経津主之命), i-a apărut în vis, oferindu-i secretul artelor marțiale pe un pergament numit Mokuroku Heiho no Shinsho.

Takemikazuchi-no-mikoto

Alte tradiții marțiale sunt legate prin evenimente similare de altarul Shinto Kashima și de zeitatea altarului, Takemikazuchi-no-mikoto (武甕槌大神), zeitatea tutelară a artelor marțiale în șintoism.

Oameni care și-au dedicat întreaga viață studiului marțial, precum Yagyu Sekishusai (școala Yagu Shinkage-ryū), Kamiizumi Ise Nobutsuna (școala Shinkage-ryū), Miyamoto Musashi (școala Hyoho Niten Ichi-ryū) și Morihei Ueshiba (Aikido), se spune că au atins starea de satori (iluminarea) prin practica marțială. Iar acest lucru a fost posibil prin „împrumutarea” tehnicilor meditative din diverse sisteme filosofice sau religioase.

După o perioadă lungă de războiae între marii seniori ai Japoniei, cunoscută ca perioada statelor războinice Sengoku Jidai, doi generali abili, pe nume Oda Nobunaga și Toyotomi Hideyoshi, au reușit să unifice Japonia sub o singură conducere. Aceste evenimente au fost redate romanțat în romanul Taiko de Eiji Yoshikawa și nu numai.

Însă, la puțin timp după ce Toyotomi Hideyoshi moare, instabilitatea se instaurează iarăși, urmînd o altă perioadă scurtă de frămîntări și lupte pentru putere. În 1600 are loc bătălia de la Sekigahara unde forțele fidele fostului guvernator al Japoniei, Toyotomi Hideyoshi, s-au înfruntat cu cele ale lui Tokugawa Ieyasu. După această bătălie cîștigată spectaculos de Takugawa Ieyasu, autoritatea centrală a Japoniei trece în mîna acestuia care este numit Shogun în 1603.

În perioada lui Tokugawa societatea a fost condusă după reguli foarte clare care reglementau pînă și partea pe care trebuie să se meargă pe stradă. Clasele sociale, introduse pentru prima dată de Toyotomi Hideyoshi, au stat la baza societății în acea perioadă. Țara a intrat într-o perioadă de pace iar luptele dintre diverșii conducatori locali au fost interzise. De asemenea, duelurile dintre războinici, fără acordul oficialilor locali, au fost interzise.

Pînă la Bătălia de la Sekigahara (1600) și la Campania de la Osaka (1614), numărul războaielor era foarte mare, însă după aceste două bătălii țara a fost condusă de o singură autoritate centrală, iar războiele au devenit o raritate. Datorită acestor circumstanțe, cum pînă la acel moment școlile care predau starategia și tehnica războiului erau o necesitate, ulterior multe dintre acestea au trebuit să-și închidă porțile sau să se adapteze la noile cerințe ale momentului. În acest prim moment de răscruce, în istoria artelor marțiale japoneze, a apărut și unul dintre cei mai faimoși războinici ai Japoniei, spadasinul Miyamoto Musashi. Viața și activitatea lui sunt o oglindire a vremurilor pe care le-a trăit, din perspectiva marțială.

Miyamoto Musashi este un exemplu perfect cum, mergînd pe calea artelor marțiale, războinicul la început are parte de lupte sîngeroase, însă ulterior, practicînd intens, reușește să ajungă la stări de conștiință similare cu cele ale practicanților de căi spirituale precum Zen sau Yoga. Astfel, un instrument aducător de moarte prin natura sa inițială, sabia, devine un instrument ce dă viață, dar o viață plină de conotații spirituale.

Pictură executată de Miyamoto Musashi

Cel mai important moment de răscruce din istoria artelor marțiale japoneze a fost însă retaurația Meiji din 1867, cînd clasele sociale au fost abolite, iar prin aceasta a dispărut și ideea de familii de războinici. Portul sabiei a fost interzis. Astfel dispare simbolul cel mai de preț al samuraiului, încheindu-se o epocă care a format practic tot ceea ce spunem noi astăzi că sunt tradiții marțiale în Japonia.

Sub influența culturii de tip european, Japonia face schimbări mari la nivel social iar asta se răsfrînge și asupra artelor marțiale. Țara are o nouă formă de administrare din punct de vedere militar, armata este sub conducerea directă a împăratului, fiind centralizată și nu separată ca pînă atunci cînd fiecare daimyo (senior) local avea propria armată. Epoca duelurilor și a războaielor interne se va încheia la acel moment. Școlile de arte marțiale dedicate anumitor clanuri nu mai erau o necesitate. Atunci cînd scopul principal pentru care au fost concepute a dispărut, aceste școli aveau de ales între două variante: a) să se adapteze vremurilor prezente, b) să dispară.

Dorința de a-ți doborî adversarul a trebuit să se transforme în dorința de a te învinge pe tine însuți. Tăierea rapidă cu sabia a cît mai mulți adversari a devenit dorința de a tăia printr-un gest perfect în care trupul și mintea să fie una. Rezistența pe cîmpul de luptă s-a transformat în păstrarea condiției fizice optime prin practicarea artelor marțiale. Evident că și astăzi mulți dintre practicanții sporturilor moderne marțiale au ca principal scop învingerea adversarului, cîștigarea de medalii, titluri, faimă și bani, lucruri care de fapt nu fac nimic altceva decît să crească vanitatea și orgoliul respectivilor practicanți. Acesta este de fapt scopul oricărei societăți ce are ca valori fundamentale mercantilismul, consumerismul etc!

Ken Jutsu (tehnica sabiei) s-a transformat în Ken Do (calea sabiei) în care scopul nu mai era doborîrea adversarului ci învingearea lui printr-un control și o îndemînare perfectă a practicantului. Aiki Jutsu prin înlăturarea formelor extrem de agresive, s-a transformat în Aikido, unde scopul suprem este amonizarea energiilor celor doi practicanți. Batto Jutsu (tehnica scoaterii sabiei), unde se căuta tăierea adversarului odată cu scoaterea sabiei, a devenit Iai Do (calea de a fi in armonie), unde scopul este de a fi în armonie cu tine însuți și cu adversarul.

Astfel, din vechile tradiții de arte marțiale (ko ryū) au apărut forme de luptă noi, numite generic Gendai Budo (budomodern). Astăzi oameni din toată lumea practică aceste forme de sport și arte marțiale. Termeni precum Karate, Aikido, Judo și Kendo sunt cotidieni pretutindeni. Iar acest fapt se datorează schimbărilor profunde pe care le-a suferit societatea japoneză și artele marțiale în același timp. Japonia se îndrepta spre o nouă epocă. A fost un moment în care ideea de clan dispărea și apărea ideea de națiune ca un tot. Aceste mișcări sociale au dus la necesitatea elaborarii unor forme moderne de bu jutsu destinate educării maselor și nu indivizilor.

Ueshiba Morihei – fondatorul Aikido, pe vremea cînd preda Daito Ryu Aiki Jutsu

Principala preocupare a guvernului din aceea perioada a fost educarea maselor într-o manieră milităroasă ce a caracterizat Japonia respectivilor ani. Sistemul de antrenament în formațiuni, cu toți membrii excutînd în același timp este specific modului de instruire militară și nu au nimic în comun cu modul în care se practicau artele marțiale în cadrul vechilor săli de antrenament. De exemplu, Kentsu Yabu este omul care a introdus acest mod de antrenament în Karate-ul din Okinawa. Fiind de profesie militar al armatei imperiale nipone, și-a dat seama că pentru a preda unui număr mare de elevi de liceu cel mai ușor mod este să foloșești același sistem precum în armată. La fel s-a întîmplat și în Kendo, Naginata etc, toate formele de Gendai Budo. Antrenamentul în formațiuni mari crează ideea de apartenență la grup și a fost folosită în armată pentru pregătirea soldaților. În felul acesta naționalismul exacerbat japonez din perioada 1900-1945 a încercat și în mare măsură a și reusit, să introducă în educația tineretului aceste idei naționaliste și militare. Acest lucru nu este neapărat unul rău, însă are marele dezavantaj că plafonează indivizii geniali, dezavantajează indivizii care nu pot ține pasul cu grupul, născînd frustrări și nu treatează fiecare individ după necesitățile și aptitudinile fiecăruia. Un alt mare dezavantaj este scopul urmărit cu precădere de fiecare din aceste curente. În disciplinele noi, precum Judo, Karate, Kendo etc, principalul scop este cîștigarea de puncte, titluri și medalii, neglijînd aspecte precum sănătatea fizică sau psihică a practicantului. În disciplinele vechi primul scop era acela de a readuce războinicii vii acasă, apoi se căuta evoluția lor socială și spirituală. Aceste diferențe de scop a dus la despărțirea inevitabilă a acestor două curente koryu și gendai budo.

În tradițiile vechi de arte marțiale (ko ryū) adeptul, pentru a fi acceptat, trebuia să treacă o perioadă lungă de studiu și probe. De asemenea, se depuneau jurăminte de fidelitate față de școală semnate cu propriul sînge (keppan), în care se specifica că nu aveai voie să arăți ceea ce învățai altor practicanți care nu erau din aceeași școală și adesea chiar și celor din școală dacă nu aveau nivelul potrivit.

Astăzi oricine poate să se înscrie într-un club de Kendo sau Aikido, contra unei sume reprezentînd taxa lunară de antrenament. Artele marțiale au devenit accesibile tuturor. Însă chiar și astăzi există școli tradiționale de arte marțiale vechi, care păstrează aceleași reguli și condiții precum acum patru sau cinci secole în urmă cînd au fost fondate. De exemplu tradiția marțiale a lui Miyamoto Musashi intitulată Hyoho Niten Ichi-ryū Ken Jutsu, aceasta există și astăzi avînd mai bine de 380 de ani. Fiecare maestru a lăsat generației următoare înscrisurile și tehnicile predate de fondator, pînă cînd au ajuns astăzi la noi.

Pentru că japonezi sunt un popor foarte meticulos și perfecționist, nu au lăsat lucrurile la voia întîmplării. La nivel național, cei mai autorizați experți în arte marțiale din Japonia, au fondat Asociația Japoneză de Arte Marțiale Tradiționale (Nihon Kobudo Kyokai) al cărei principal scop este autentificarea școlilor, care sunt veritabile sau care, dintre cele care au o sursă veritabilă, este cea originală. Nimic nu este lăsat la întîmplare, istorici, chimiști, practicanți de arte marțiale sunt reuniți în această asociație. Ei studiază documentele, fac teste cu carbon 14 pe artefacte, pentru ca atunci cînd dau un certificat prin care se atestă că o anumită școală este recunoscută de ei, nimeni de niciunde să nu poată contesta acest fapt. Aceste tradiții, care au recunoșterea acestei asociații, sunt cu adevărat școli marțiale vechi care fac cinste Japoniei astăzi.

Însă numărul practicanților acestor tradiții nu este tot așa de numeros ca în cazul disciplinelor moderne precum Kendo, Judo, Karate etc. Iar motivele sunt oarecum evidente. În vechile școli de Ju Jutsu scopul era incapacitarea din punct de vedere fizic a adversarului cît mai repede, fără să ținem cont de faptul că cel mai adesea accidentările erau foarte serioase. Tocmai din acest motiv în Judo au fost eliminate acele tehnici ce au fost considerate periculoase, iar în competiții sunt penalizate acțiunile ce pot duce la accidentarea oponentului. Altfel sportul nu ar mai fi fost practicat de un număr așa de numeros de persoane. Actualmente artele marțiale moderne au ca scop dezvoltarea individului și nu eliminarea adversarilor cum era cazul în vechime. Iar acest lucru a făcut ca zona de interes să fie cu totul alta.

Daitō Ryū – II

Aiki Ju Jutsu – Versiunea I. Varianta oficială a școlii Daitō Ryū

Continuare la Daitō Ryū – I

Dacă în cazul școlilor de sabie pe care Sokaku le-a urmat, lucrurile sunt ușor de urmărit, în cazul tehnicilor de Aiki Ju Jutsu lucrurile sunt extrem de ambigue.

Conform cu documentele școlii Daitō Ryū, această școală își are originea în secolul X e.n. Totul ar începe chiar și mai înainte de acest moment. În cronica Kojiki apare termenul “tegoi” [Când Takeminakata no Kami a prins mâna lui Tekemikazuchi no Kami aceasta s-a transformat într-o coloană de gheață, apoi într-o lamă de sabie și pe urmă a devenit neajutorată ….. ]. Această frază se creditează ca fiind o referire la tegoi și la primele forme de Sumo. Apoi, în timpul împăratului Seiwa, coordonarea concursurilor de Sumo de la curte a fost mutată la Afaceri Militare fiind contolată de războinici profesioniști. De atunci Sumo a facut parte din tehnicile marțiale ce se predau samurailor. Astfel tehnicile de luptă fără arme s-au dezvoltat continu și erau parte a repertoriului tehnic militar ce se preda la curte. 

În sec. XI Shogunul Minamoto Yoriyoshi se ocupă ca această artă să bine însușită de al treilea fiu al să, Shinra Saburo Minamoto Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 – November 25, 1127). Familia Minamoto avea o puternică tradiție militară ce a dominat secole scena politică a Japoniei. Minamoto Yoshimitsu împreună cu fratele său Yoshiie se spune că au contribuit enorm la dezvoltarea artei Aiki Ju Jutsu prin introducerea elementelor de luptă cu sabia și prin studiul anatomic făcut pe cadavrele soldaților căzuți în luptă pentru a înțelege antomia corpului uman în corelație cu tenicile de luptă. 

Se spune că Yoshimitsu a dat numele Daitō Ryū școlii pe care a pus-o la punc ca urmare a acestor studii. Însă nu avem documente scris la acea vreme care sa facă referire la acest fapt. Datorită faptului că Yoshimitsu a locuit în copilărie într-un complex de case numit Daitō din Provincia Omi1. Yoshimitsu este descris in istoria Japonie ca fiind un luptător iscusit ce cunoștea kyu jutsu, ken jutsu și yari jutsu. După terminarea războiului Gosannen (後三年合戦) din 1083-1087 Yoshimitsu primește pentru meritele sale provincia Kai unde se mută împreună cu toată familia sa. Acesta transmite cunoștintele sale marțiale în înteriorul familiei ca o tradiție secretă hikaden (秘家伝). Ulterior fiul acestuia Minamoto no Yoshikiyo (源 義清, 1075-1149) adoptă numele de Takeda Yoshikiyo. Takeda Shingen (武田 信玄 1 December 1521 – 13 May 1573) fiind un urmaș direct al acestei familii. 

După moartea bruscă a lui Takeda Shingen, fiu acestuia, Takeda Katsuyori (武田 勝頼, 1546 – 3 Aprilie 1582) nu a reușit să se dovedească la fel de abil general precum tatăl său și a început să piarda luptele împotriva armatelor reunite ale lui Oda Nobunaga și Tokugawa Ieyasu. În 1574 Takeda Kunitsugu ajunge în Aizu unde este primit cu multă căldură de Moriuji Ashina (1521 – 1580) stăpân al acestei provincii la acel moment. Urmași lui Takeda Kunitsgu devin preoși Shinto în această regiune. Ulterior această regiune devine propietate a lui Hoshina Masayuki care, după cum spuneam și înainte era un împătimit practicant al artelor marțiale. Acesta stabilește ca Ono Ha Itto Ryū Ken Jutsu și arta marțială a familiei Takeda, numită la acele vremuri Oshiki Uchi să fie transmise în interiorul clanului ofițerilor de grad înalt. 

Arta marțială este transmisă din generație în generație până la Takeda Soemon (1758 – 1853) care este bunicul lui Sokaku. Acesta are doi elevi pe care-i învață Oshiki Uchi, fiul său Takeda Sokichi și Saigo Tanomo. De la aceștia, arta trece la Takeda Sokaku care este prima persoană ce deschide publicului larg această tehnică.  

Lipsa dovezilor scrise este cea mai mare problemă în acest versiune. De aceea oricare ipoteză iese la suprafață, singurul fundament pe care-l are este transmisa orală. Cert este că înainte de Sokaku nu avem informații scrise cu privire la DaitōRyū și nici ce ar conține această școală. Toate documentele școlii, makimono, densho, etc, sunt din epoca Meiji. Chiar și termenii aiki ju jutsu, aiki jutsu nu apar în documente dinainte de Edo. Termenul oshiki uchi (御式内) este și el la fel de vag referindu-se la stilul frumos, ceremonios de conduită din interiorul castelului. Dar acest termen este ambigu, putând însemna și modul în care cei ce erau în interiorul castelului trebuiau să se poarte, să mearga, să salute, etc. Nu face nici o referire la bu jutsu.

Cert este că Sokaku a studiat încă din copilărie tehnicile de Sumo și Yari ale tatălui său iar din 1876 studiază arta războiului și cu cu Saigo Tanomo. Dicolo de aceasta totul este doar transmisie orală. 

Aiki Ju Jutsu – Versiunea II.

În 1871 la doar 12 ani Sokaku începe studiul Ono Ha Itto Ryū, iar în 1877 primește certificatul de Menkyo Kaiden la doar 18 ani. În 1873 începe studiul în paralel al școlii Jiki Shinkage Ryū cu Kenkichi Sakakibara. Tată său era un mare expert de Sumo și So Jutsu Hozoin Ryū Takada Ha. În 1876 este trimis la Saigo Tanomo pentru a fi pregatit să devină preot Shinto și studiază cu acesta arte marțiale. Este cunoscut faptul că Saigo era un renumit expert al școlii Mizoguchi Ha Itto Ryū și studiase arta familie Takeda cu Soemon Takeda fiind conducătorul militar al armatei din Aizu în războiul Boshin. De la acesta primește în 12 Mai 1898 un poem prin care acesta îi conferă certificare că a fost inițiat în toate secretele artelor marțiale specifice familiei Takeda. 

În timp ce Sokaku studia Jiki Shingake Ryū sub tutela lui Kenkichi, peste drum de Dojo-ul acestuia era și un dojo de Kiraku Ryū Ju Jutsu. Kenkichi, pentru a revitaliza artele marțiale ce se aflau într-un declin serios după evenimentele din 1867 – 1869, a organizat periodic demonstrații de bu jutsu în zona în care activa cunoscute sub numele de gekiken kai3 (撃剣会). Sokaku care deja era expert în Sumo, Ken Jutsu și So Jutsu era un avid spectaror al acestor întruniri. Posibil ca Sokaku să se fi “inspirat” destul de mult și din școala Kiraku Ryū deoarece multe tehnici din Daitō Ryū sunt “prea” asemănătoare cu cele din Kiraku Ryū. 

Practicanți de Kiraku Ryu în timpul demonstrației de arte marțiale de la templul Meiji Jingu, Tokyo 2012

Este foarte posibil ca Sokaku să fie autorul actualei forme de luptă ce a facut-o cunoscută publicului larg. Fiind un geniu al artelor marțiale nu i-a fost deloc greu să “fure” tehnici de pretutindeni de unde le vedea, să le adapteze conform cu viziunea sa și ulterior să le predea ca o școală și tehnică “veche”. Adesea Sokaku spunea elevilor săi că trebuie să “fure” tehnica văzând-o doar. Ulterior anumiți elevi apropiați ai lui Takeda foloseau aceiași expresie, printre care cel mai cunoscut este Hisa Takuma.

Un alt fapt trebuie menționat aici. Saigo Tanomo a înfiat cu băiat ce este cunoscut în istoria artelor marțiale ca Saigo Shiro (1866 – 1922) celebru în lumea Judo-ului, fiind cunoscut ca unul dintre stâlpii de susținere ai Kodokan Judo. Deși nu este cunoscut când ar fi studiat cu Jigoro Kano, fondatorul Judo-ului modern, Shiro Saigo s-a distins în luptele pe care Kodokan Judo le-a avut cu alte școli de arte marțiale. Tehnicile folosite de acesta în aceste lupte nu se regăseau la acel moment în repertoriul tehnic al Judo-ului. Este cunoscut faptul că Shiro Saigo înainte să devină adept al Kodokan Judo a studiat cu tatăl său adoptiv o formă de luptă fără arme ce se dezvoltase din vechiul Sumo pe care cel din urmă o învățase în interiorul clanului Aizu. Ulterior s-a aflat că tatăl natural al lui Shiro era chiar Tanomo. Este clar că Shiro Saigo și Takeda Sokaku au studiat aceiași formă de luptă cu Saigo Tanomo, pe care acesta o învățase de la Takeda Soemon. Însă nimeni înainte de Takeda Sokaku nu a denumit în scris această forma ca fiind  Daitō Ryū Aiki Ju Jutsu sau chiar Oshiki Uchi. 

Sumo – posibila origine a aiki ju jutsu ?

Sumo de astăzi a păstrat foarte puțin din repertoriul tehnic de dinainte de restaurația Meiji și cu atât mai puțin din cel de dinainte de epoca Edo (1603 – 1867). 

Originea Sumo-ului se pierde în negura istoriei și pare a fi la fel de veche precum cea a poporului japonez în sine. În cronica Kojiki apar primele referiri la Sumo atunci când autorul relatează că supremația poporului Japonez în arhipelagul Nipon s-a realizat când zeul Takemikazuchi a câștigat o luptă de Sumo împotriva zeului Takeminakata. Acesta dintâi a luat în stăpânire Japonia și a fondat familia imperială a căror descendenți au reușit să ajungă până în zilele noastre. Cum nu avem dovezi scrise mai înainte de Kojiki nu putem sti cu certitudine care este data exactă de apariție a acestei forme de luptă. Picturile murale vechi ne spun că această formă de luptă este de naură rituală și a fost practicată pe teritoriul Japoniei încă de la fondarea poporului japonez având rolul de a determina Zeii să acorde recolde bogate și prosperitate. 

Inițial Sumo era extrem de violent fiind permise lovituri (atemi) cu brațele și picioarele, luxațiile și orice formă de aruncarea a adversalului la pământ. În Nihon Shoki apare o însemnare din care aflăm că împăratul Suinin (sec I e.n.) ia cerut lui Nomi no Sukune să-l învingă pe Taima no Kehaya din Nara. După câteva momente de luptă Sukune reușește să-i aplice adversarului o puternică lovitură de picior în plex care a reușit să-l omoare. Astfel Sukune a fost declarat victorios și este considerat și astăzi ca părintele Sumo-ului. 

Există mai multe dovezi scrise care vorbesc despre lupte de Sumo ce au avut loc în prezența împăratului, cunoscute sub numele de Tanran Zumo. În 642 e.n. curtea imperioală organizează un turneu de Sumo cu ocazia unei vizite din partea curții Paekche din Koreea. Împăratul Shomu (724-749) organiza concursuri de Sumo cu ocazia festivalului Seichie.

Cel mai important aspect pentru noi este activitaea sumotori-lor în timpul shogun-atului Kamakura. Sumo devine practică marțială a clasei războinice, Samuraii. Shogunul Minamoto Yoritomo (1148-1199) este cunoscut ca un mare admirator al antrenamentelor de Sumo ce se desfășurau la Tsuruoka Hachimangu Jingu asistând la foarte multe demonstrații și încurajând practica acestei discipline. Doar cu două genarții înainte de acesta,  Minamoto Yoshimitsu făcea studii serioase de anatomie pentru a adapta tehnicile de Sumo la cerințele marțiale din respectiva vreme. 

Aici trebui menționat că termenul SUMO (相撲) își are origine în China imperială. Înainte de fondarea republicii Chineze, arta marțilă Shuai Jiao (摔跤) se numea Xiang Pu (相撲), termen care se traduce prin atac reciproc. Constatăm astfel că scrierea pentru Sumo și Xiang Pu este identică (相撲).

În această perspectivă începe să apară ipoteza că la baza tehnicilor cunoscute astăzi ca Daitō Ryū și Takeda Ryū Aiki Ju Jutsu să fi stat această formă marțială de Sumo. Să nu uităm că tatăl lui Sokaku, sumotorul Takeda Sokichi era un profesionist în Sumo având al doilea grad în Sumo, Ozeki imediat după titlul de mare campion Yokozuna. Sumo este strâns legat de Shinto fiind după cum spuneam mai sus, la origine o forma de ritual agrar Shintoist. Astfel înțelegem și faptul că familia Takeda din Aizu au fost kanbe – cei ce deservesc altarele Shinto. 

La nivel tehnic există asemănari serioase și astăzi între tehncile de Sumo și alte arte marțiale. De exemplu o tehncă des întâlnită în Sumo ce se numește kata sukashi este identică cu tehnca kaiten nage din Aikido, iar exemplele pot continua. 

Concluzie

Este foarte posibil ca actualul Daitō Ryū Aiki Ju Jutsu să fie combinația celor trei versiuni descrise mai sus. Cu siguranță Sokaku a “împrumutat” anumite tehnici din alte școli de ju jutsu cu care a intrat în contact, posibil chiar și din Karate, acest lucru fiind evident dacă urmărim cu atenție școlile cu care Sokaku s-a întâlnit în tumultoasa sa viață. Multe tehnici seamănă cu tehnicile folosite în Araki Ryū și Kiraku Ryū. Cum clanul Aizu era recunoscut pentru practicarea artelor marțiale la scară mare, ne putem închipui cu ușurință cum toată zona era plină de practicanți a diferitelor tradiții. 

Un alt fapt ne atrage atenția. Repertoriul tehnic din Daitō Ryū, fără să punem la calcul partea de arme, enumeră:

Hiden Mokuroku: 118 Ura & Omote

Aiki no jutsu: 53 Ura & Omote

Hiden Ogi: 36 Ura & Omote

Daito-ryu Aiki Nito-ryu Hiden

Goshin yo no te: 84 jo-chu-ge

Kaishaku soden no koto: 477

Kaiden no koto: 88

Un total de 856 de forme. Hiden Mokuroku, Aiki no Jutsu și Hiden Ogi au și o parte ura a tehnicilor, deci înca 207 variante. Unele care diferă în totalitate de varianta omote (la vedere). O așa varietate de tehnici este imposibil de transmis de la o generație la alta ca și hikaden fără să existe o referire în scris. Sunt prea multe tehnici pentru a fi reținute fără să fie scrise. Iar dacă s-ar fi scris, cu siguranță că astăzi s-ar fi găsit acele documente care au făcut transmiterea pe durata a 800 de ani a repertoriului tehnic. De aici deducem fie că nu a exsitat nici o clasificare, formă organizată a tehnicilor din Daitō Ryū înainte de Takeda Sokaku iar acesta a fost primul care a pus cap la cap un repertoriu tehnic pe care el personal l-a folosit, fie că toți membrii familiei Takeda aveau o memorie extraordinară. 

În lipsa dovezilor istorice nu ne rămâne decât să acceptăm că Takeda Sokaku a fost un geniu al artelor marțiale care a distilat prin propria-i ființă o gama largă de tehnici marțiale pe care le-a întâlnit în tumultoasa sa viață și pe care le-a transmis ulterior ca Daitō Ryū Aiki Ju Jutsu. 

1 Actuala Prefectura Shiga.2

2 Gekiken se poate traduce ca “scrimă” iar Kai se traduce prin adunare, întrunire.